ระบบจัดการทรัพยากรการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
  ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
     
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
Copyright by ITEMS (2013)