ข้อสอบ สำหรับผู้สมัครเพื่อเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ชุด ข คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว และให้ทำเครื่องหมาย (x) ลงในกระดาษคำตอบ
ข้อที่ 1
คำถาม : ถ้ามีบุคคลในครอบครัวของท่านเกิดเป็นลม ไม่รู้สึกตัว อย่างกะทันหัน ท่านควรจะทำอย่างไร

ก. รีบตามหมอทางไสยศาสตร์มาทาพิธี
ข. ทำการบีบนวด พร้อมให้กินยาลม
ค. รีบโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ง. รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
ข้อที่ 2
คำถาม : ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. แจ้งเหตุเมื่อพบคนมีอาการชักเกร็ง กระตุก
ข. แจ้งเหตุฉุกเฉินทุกชนิด
ค. แจ้งเหตุเมื่อต้องการรถเพื่อไปโรงพยาบาล
ง. แจ้งเหตุเมื่อพบคนเป็นแผลอยู่ข้างถนน
ข้อที่ 3
คำถาม : ในการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท่านสามารถโทรแจ้งที่หมายเลขใด

ก. หมายเลข ๑๖๙๙
ข. หมายเลข ๑๖๖๙
ค. หมายเลข ๑๙๖๖
ง. หมายเลข ๑๙๙๖
ข้อที่ 4
คำถาม : ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการโทรแจ้งเหตุ

ก. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์ทุกระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ข. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์บ้านเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
ง. โทรแจ้งเหตุ ด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อที่ 5
คำถาม : ถ้าเป็นอาสาฉุกเฉินของ จ.เชียงใหม่ ขณะที่ท่านเดินทางไป จ.ขอนแก่น พบคนถูกรถชนบาดเจ็บ ท่านควรจะโทรแจ้งเหตุอย่างไร

ก. โทรแจ้งเหตุด้วยเบอร์ตรงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่
ข. โทรแจ้งเหตุด้วยเบอร์ตรงที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดขอนแก่น
ค. โทรแจ้งเหตุด้วยหมายเลข ๑๖๖๙
ง. โทรแจ้งตำรวจท้องที่ของจังหวัดขอนแก่น
ข้อที่ 6
คำถาม : ข้อใดเป็นบทบาทของอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ข. โทรแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุในหมู่บ้าน
ค. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
ข้อที่ 7
คำถาม : เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่ท่านต้องโทรแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นลมหมดสติ
ข. ผู้ป่วยมะเร็ง กินอาหารไม่ได้
ค. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ง. ผู้ป่วยเด็กเป็นไข้หวัด
ข้อที่ 8
คำถาม : นายโจ ถูกน้ำแกงลวกบริเวณลำตัว ขณะกำลังทำกับข้าว ท่านจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร

ก. ใช้ยาสีฟันยาบริเวณที่เป็นแผล
ข. ใช้น้ำปลาล้างทาความสะอาดแผล
ค. ล้างด้วยน้ำเย็นสะอาด
ง. ทำแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อฆ่าเชื้อ
ข้อที่ 9
คำถาม : ถ้าท่านพบผู้ป่วยถูกตัวต่อ/แตนต่อย บ่นหายใจไม่สะดวก ท่านจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่ และจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร

ก. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ และตำหอมแดงแปะไว้บริเวณที่ถูกต่อ แตน ต่อย เพื่อดูดพิษ
ข. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ค. รีบแจ้งขอความช่วยเหลือ และทำการช่วยฟื้นคืนชีพ
ง. ไม่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้ดมยาดม รีบนำส่งโรงพยาบาล
ข้อที่ 10
คำถาม : ถ้าท่านเป็น อฉช. พบเด็กในหมู่บ้านตกต้นไม้ ขาบวมผิดรูป ปวด เดินไม่ได้ หลังจากแจ้งขอความช่วยเหลือ ระหว่างรอทีมกู้ชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมาถึง ท่านจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร

ก. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด ทานวดน้ำมัน
ข. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วใช้ผ้าพันไว้
ค. ให้นอนนิ่งๆ เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วหาไม้มาดามไว้ชั่วคราว
ง. ตามหมอพื้นบ้านมาบีบนวด เพื่อจัดกระดูกให้เข้าที่ในเบื้องต้นไปก่อน
ข้อที่ 11
คำถาม : เมื่อท่านต้องแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ ท่านจำเป็นต้องแจ้ง

ก. ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ ของผู้แจ้งเหตุ
ข. จุดที่เกิดเหตุ และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตเห็นได้ง่าย
ค. ประเภทเหตุการณ์หรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ป่วยเป็น, ประมาณจำนวนผู้ป่วย (ถ้ามีหลายราย)
ง. ต้องแจ้งข้อมูลทั้งข้อ ก, ข และ ค
ข้อที่ 12
คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

ก. นายบุญเชย มีอาการหายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้
ข. นายบุญช่วย ถูกลิงกัดที่นิ้วก้อยมือขวา
ค. นายบุญชู เป็นอัมพาตมา 1 ปี มีแผลที่ก้น วันนี้หมอนัดให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล
ง. นายบุญเชิญ มีอาการปวดฟัน นอนไม่หลับ
ข้อที่ 13
คำถาม : ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

ก. อายุ ๗ ปี ขึ้นไป
ข. อ่านเขียน และเข้าใจภาษาไทย
ค. มีจิตอาสา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 14
คำถาม : ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด

ก. ตั้งอยู่ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ข. เป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ค. เป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินทุกชนิด
ง. เป็นศูนย์ที่รับแจ้ง เพื่อขอใช้บริการรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยครบวงจร
ข้อที่ 15
คำถาม : ข้อใดเป็นสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

ก. มีสิทธิรักษาพยาบาลฟรี
ข. มีสิทธิได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด
ค. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกันชีวิต สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
ข้อที่ 16
คำถาม : การช่วยฟื้นคืนชีพจะทำเมื่อใด

ก. เมื่อพบผู้ป่วยปลุกไม่ตื่น
ข. เมื่อพบผู้ป่วยเรียกแล้วไม่ตอบสนอง ไม่หายใจหรือหายใจเฮือกๆ
ค. เมื่อพบผู้ป่วย นอนแน่นิ่งอยู่
ง. เมื่อพบผู้ป่วย นอนคว่ำหน้าอยู่
ข้อที่ 17
คำถาม : ข้อใดเป็นสิ่งที่อาสาฉุกเฉินชุมชนสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ก. ต้องทำการเป่าปาก จำนวน ๒ ครั้ง และกดหน้าอกจำนวน ๓๐ ครั้ง เสมอ
ข. การกดหน้าอก สามารถกดด้วยมือเพียงข้างเดียวก็ได้
ค. ทำการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวก็ได้ ด้วยอัตราความเร็วอย่างน้อย ๑๐๐ ครั้ง/นาที
ง. การกดหน้าอก ให้วางมือบริเวณหน้าอกด้านซ้ายตรงตำแหน่งหัวใจ
ข้อที่ 18
คำถาม : บาดแผลที่มีเลือดออกลักษณะไหลพุ่งแรง สีแดงสด เป็นการเสียเลือดจากหลอดเลือดชนิดใด

ก. หลอดเลือดแดง
ข. หลอดเลือดดำ
ค. หลอดเลือดฝอย
ง. หลอดเลือดหัวใจ
ข้อที่ 19
คำถาม : ข้อใดเป็นลักษณะของบาดแผลเปิด

ก. ลักษณะฟกช้ำ บวม
ข. ลักษณะแผลฉีกขาด มีเลือดไหลตลอดเวลา
ค. ลักษณะเป็นรอยนูนแดง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 20
คำถาม : อาการใดต่อไปนี้ให้สงสัยว่าผู้ป่วยอาจมีกระดูกหัก

ก. ปวด บวม มีรอยช้ำ ลักษณะผิดรูปไปจากเดิม
ข. อวัยวะส่วนนั้นสั้นกว่าอีกข้ำง
ค. การทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนนั้นผิดไปจากเดิม
ง. ถูกทุกข้อ