รายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และการให้ความช่วยเหลือโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 
ในช่วงรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ในระหว่าง วันที่ 29 ธ.ค. 2559  -  4 ม.ค. 2560
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 24.00 น. ของทุกวัน


แหล่งข้อมูล ตารางที่ 1-8 จากระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) เฉพาะอาการนำที่ 25 : อุบัติเหตุยานยนต์ (CBD 25)
ตารางที่ 9 จากระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (Pre Authorize:PA)ตามนโยบาย UCEP

 ตารางที่ 1 จำแนกตามช่องทางการแจ้งเหตุ
วิธีการแจ้งเหตุ / จำนวนวันที่ 1วันที่ 2วันที่ 3วันที่ 4วันที่ 5วันที่ 6วันที่ 7ยอดรวมสะสม
ประชาชนทาง 16699591,1801,2869377426526006,356
โทรศัพท์หมายเลข 1669 ที่เป็น Second Call2643583423092222111781,884
ประชาชนหมายเลขอื่นๆ110135141103915269701
วิทยุสื่อสาร55375373242222286
อื่นๆ01100114
ไม่ระบุวิธีการแจ้งเหตุ346433225
รวม1,3911,7151,8291,4261,0829418729,256


ตารางที่ 2 จำแนกตามประเภทชุดปฎิบัติการ
สถิติการให้บริการวันที่ 1วันที่ 2วันที่ 3วันที่ 4วันที่ 5วันที่ 6วันที่ 7ยอดรวมสะสม
จำนวนเหตุที่ได้รับแจ้งทั้งสิ้น : เหตุ1,3661,6621,7821,3871,0659138509,025
จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น : ราย1,4201,7811,8791,4711,0829719029,506
บริการระดับ ALS :1802112391621171221051,136
บริการระดับ ILS :21193423161913145
บริการระดับ BLS :3434073823382432142102,137
บริการระดับ FR :8471,0781,1749037065865445,838
ไม่ระบุระดับบริการ00000000
จำนวนปฏิบัติการกู้ชีพทั้งสิ้น : ปฏิบัติการ1,3911,7151,8291,4261,0829418729,256


ตารางที่ 3 จำแนกตามการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน(Triage)เฉพาะ CBD ที่ 25
ประเภทของเหตุที่ให้บริการ
การคัดแยก จากการสั่งการ จากอุบัติเหตุจราจร
วันที่ 1วันที่ 2วันที่ 3วันที่ 4วันที่ 5วันที่ 6วันที่ 7ยอดรวมสะสม
แดง11017620013910596102928
เหลือง1,1221,3911,4811,1578997626887,500
เขียว158148148130788380825
ขาว10000023
ดำ00000000
รวม1,3911,7151,8291,4261,0829418729,256


ตารางที่ 4 จำนวน ผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) รายวันและยอดสะสม วิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ วันต่อวัน
ลำดับวันที่
จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล(Admit)เป็นรายวัน
จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล(Admit)ยอดสะสม
 ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)
15427 100.00 5427 100.00%
26560 8.00 11987 37.00%
36959 17.00 188146 29.00%
44337 16.00 231183 26.00%
54243 -2.00 273226 21.00%
63045 -33.00 303271 12.00%
73943 -9.00 342314 9.00%
รวมทั้งสิ้น342314 9.00 342314 9.00%
ตารางที่ 5 จำนวนผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิตที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด
ลำดับวันที่
จำนวนบาดเจ็บ และ เสียชีวิตที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นรายวัน
จำนวนบาดเจ็บ และ เสียชีวิตที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยอดสะสม
 ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)
11,2961,078 20.00 1,2961,078 20.00%
21,6341,446 13.00 2,9302,524 16.00%
31,6901,492 13.00 4,6204,016 15.00%
41,3411,245 8.00 5,9615,261 13.00%
5987873 13.00 6,9486,134 13.00%
6895817 10.00 7,8436,951 13.00%
7840856 -2.00 8,6837,807 11.00%
รวมทั้งสิ้น8,6837,807 11.00 8,6837,807 11.00%


ตารางที่ 6 จำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และเสียชีวิตระหว่างนำส่ง
ลำดับวันที่
เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ
เสียชีวิตระหว่างนำส่ง
 ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)ปีใหม่ 2560ปีใหม่ 2559เพิ่มลด(%)
111 0.00 20 100.00%
230 100.00 41 100.00%
310 100.00 01 -100.00%
401 -100.00 01 -100.00%
510 100.00 00 0.00%
612 -50.00 00 0.00%
700 0.00 01 -100.00%
รวมทั้งสิ้น74 75.00 64 50.00%


ตารางที่ 7 จังหวัดที่ออกปฏิบัติการรับผู้บาดเจ็บ สูงสุด 5 อับดับ
ลำดับจังหวัดจำนวนบาดเจ็บ (ราย)
1นครราชสีมา530
2ขอนแก่น400
3เชียงใหม่337
4อุดรธานี334
5ร้อยเอ็ด317


ตารางที่ 8 จำนวนการออกปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด และเฉพาะผู้ปวยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ได้ภายใน 8 และ 10 นาที
การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุวันที่ 1วันที่ 2วันที่ 3วันที่ 4วันที่ 5วันที่ 6วันที่ 7ยอดรวมสะสม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด ได้ภายใน 8 และ 10 นาที
Response Time ภายใน 8 นาที9381,1701,2779587356656026,345
Response Time ภายใน 10 นาที1,0721,3281,4361,0938437516847,207
ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม.1,2241,4951,6031,2429748637688,169
ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม.9641,1501,2269187106525966,216
ปฏิบัติการฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้ภายใน 8 และ 10 นาที
Response Time ภายใน 8 นาที538311569584758483
Response Time ภายใน 10 นาที6810413985696371599
ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม.87124158112848386734
ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม.83115146107777571674


ตารางที่ 9 จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มอาการนำที่ 25 :อุบัติเหตุยานยนต์ ที่บันทึกเข้าระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (Pre Authorize:PA)
สิทธิ์การรักษาเข้าเกณฑ์ร้อยละไม่เข้าเกณฑ์ร้อยละรวม
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า00000
สิทธิข้าราชการ00000
สิทธิประกันสังคม00000
สิทธิอื่นๆ00000
รวมทั้งสิ้น00000