ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
Information Technology for Emergency Medical System
   
 

Call Web Service ด้วย ASP.NET
1. สร้าง ASP.NET Web Application ธรรมดา กำหนดชื่อเป็น WebServiceTest หรืออะไรก็ได้
2. คลิ๊กขวาที่Project ทำการ Add Web Reference

ใส่ url ของ Web Service http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx แล้วกด Go แล้วจะเห็นMethod ต่างๆสามารถกดเข้าไปดูเพื่อดูค่าที่ต้องการในการใช้Methodนั่นๆ แล้วทำการเปลี่ยนชื่อ Web Reference Name เป็น ITEMS_INFO แล้วกด Add Reference

ถ้าต้องการดูข้อมูลของALS
ให้ดูที่ http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx?op=getALSInfo

ถ้าต้องการดูข้อมูลของBLS
ให้ดูที่ http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx?op=getBLSInfo

ถ้าต้องการดูข้อมูลของศูนย์สั่งการ
ให้ดูที่ http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx?op=getDispatchInfo

ถ้าต้องการดูข้อมูลของFR
ให้ดูที่ http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx?op=getFRInfo

ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมดว่าต้องการ parameter อะไรบ้าง
ให้ดูที่ http://ws.niems.go.th/ITEMS_INFO_WS/WSItemsInfo.asmx?WSDL
ถ้าใส่ ?wsdl ด้วยจะแสดงว่าค่าที่จะส่งไปเป็นชนิดอะไร

ถ้า URL ของ Web Service สามารถเรียกใช้งานได้ จะปรากฏหน่าจอดังรูป ให้กำหนดชื่อ Web reference name ของ Web Service ที่จะเรียกใช้งานบน Project

3. เรียก Class ที่ชื่อว่า ITEMS_INFO และ Method ชื่อว่า WSItemsInfo แล้วทำการเลือก Method ที่อยู่ข้างใน เช่น การเรียก Method getDispatchInfo

เมื่อส่งเงื่อนไขครบก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็น Data Set ทำการ Debug ดูจะได้ค่าดังนี้

 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05